BURAK ATA

Burak Ata (İstanbul, 1989) lisans öncesi eğitimini İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Resim Bölümü'nde, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü'nde tamamladı. 2010-2011 yılları arasında misafir öğrenci olarak Bologna Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü'nde öğrenim gördü. 2013 yılından beri Türkiye'de ve yurtdışında grup sergileri ve sanat fuarlarında eserleri
sergilenen Burak Ata'nın 'Araba Tutması Kulübü' adlı ilk kişisel sergisine 2019 yılında Öktem Aykut ev sahipliği yaptı. Aynı sene Kärsämäki Finlandiya'da AIR Frosterus Artist Residency programına katılan sanatçı burada ürettiği eserleri 2021 yılında Ecem Yüksel ile ortak üretimleri olan 'Päivä' adlı kitapta derledi. 2019'dan bu yana Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Burak Ata çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdürüyor.

Burak Ata'nın, belirsizliklerle tanımlanan 2000'li yıllarda, okullu bir genç sanatçı olarak toplumsal kurumlar ve hayatın adaletsizliği karşısında bireysel varoluşunu istikrarlı bir sanat ifadesi ile sürdürüşünde, tematik olarak otobiyografik dönüşümlerinin kaydı ile Erken Rönesans resmine attığı çapalar yardımcı oldu. Ata, kendi eserlerinin tematik bileşenlerini şöyle ifade ediyor: 'Genelde figür ve mekan ilişkisi içinde eriyen, mekanın
ağırlığı altında ezilen ya da mekan tarafından geri plana itilmeye çalışılan bir figür görürüz. Bu figürü kendimi anlatmak için kullanıyorum, ama genel anlamıyla sanatçı'yı işaret ediyor. Mimari öğeler ve mekan hissini yaratan diğer her şey ise oluşturulmak istenen duygu bütünlüğüne hizmet etmelerinin yanında yapısal olanları, yani bilgiyi ve öğrenilenleri niteliyor. Bundan hareketle sanat eğitimimin temelini oluşturan ve sonrasında da bir şeyleri ararken dönüp baktığımda aradığım şeyleri yine orada bulduğum Erken Rönesans estetiğinin esnetilmiş yorumları resimlerimin başrollerinde yer alıyorlar.' Burak Ata'nın bu tematik tercihlerini örgütleyişi ve günümüz İstanbul'una uygulayışı, onun resim dünyasını özgün kılan başlıca unsurlar. Kendisini, yapmacıksız bir geçirgenlikle hem etrafındaki hem de bireysel yaşantısındaki dönüşümü kaydeden bir göz olarak konumlandırıp, bu dönüşümleri, 'akademikleşen' ve 'tektipleşen' modern perspektif anlayışının öncesinde ve dışında yer alan Erken Rönesans estetiğine referanslarla dile getirişi, başka türlü açığa çıkartılamayacak eklektik bir mizah ve eleştirelliğin ifade bulmasını sağlıyor. Ata'nın, salt resimsel bir düşünce ile aktarılabilir olan bu absürt mizahı, 2000'li yılların dehşetli ve coşkulu iniş çıkışlarının sahici bir kaydının tutulmasına hizmet ediyor. 2019 yılında Öktem Aykut'ta gerçekleşen Burak Ata - Araba Tutması Kulübü sergisinin sergi metninden alıntıdır.

 

 

Burak Ata (İstanbul, 1989) lisans öncesi eğitimini İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Resim Bölümü'nde, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü'nde tamamladı. 2010-2011 yılları arasında misafir öğrenci olarak Bologna Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü'nde öğrenim gördü. 2013 yılından beri Türkiye'de ve yurtdışında grup sergileri ve sanat fuarlarında eserleri
sergilenen Burak Ata'nın 'Araba Tutması Kulübü' adlı ilk kişisel sergisine 2019 yılında Öktem Aykut ev sahipliği yaptı. Aynı sene Kärsämäki Finlandiya'da AIR Frosterus Artist Residency programına katılan sanatçı burada ürettiği eserleri 2021 yılında Ecem Yüksel ile ortak üretimleri olan 'Päivä' adlı kitapta derledi. 2019'dan bu yana Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Burak Ata çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdürüyor.

Burak Ata'nın, belirsizliklerle tanımlanan 2000'li yıllarda, okullu bir genç sanatçı olarak toplumsal kurumlar ve hayatın adaletsizliği karşısında bireysel varoluşunu istikrarlı bir sanat ifadesi ile sürdürüşünde, tematik olarak otobiyografik dönüşümlerinin kaydı ile Erken Rönesans resmine attığı çapalar yardımcı oldu. Ata, kendi eserlerinin tematik bileşenlerini şöyle ifade ediyor: 'Genelde figür ve mekan ilişkisi içinde eriyen, mekanın
ağırlığı altında ezilen ya da mekan tarafından geri plana itilmeye çalışılan bir figür görürüz. Bu figürü kendimi anlatmak için kullanıyorum, ama genel anlamıyla sanatçı'yı işaret ediyor. Mimari öğeler ve mekan hissini yaratan diğer her şey ise oluşturulmak istenen duygu bütünlüğüne hizmet etmelerinin yanında yapısal olanları, yani bilgiyi ve öğrenilenleri niteliyor. Bundan hareketle sanat eğitimimin temelini oluşturan ve sonrasında da bir şeyleri ararken dönüp baktığımda aradığım şeyleri yine orada bulduğum Erken Rönesans estetiğinin esnetilmiş yorumları resimlerimin başrollerinde yer alıyorlar.' Burak Ata'nın bu tematik tercihlerini örgütleyişi ve günümüz İstanbul'una uygulayışı, onun resim dünyasını özgün kılan başlıca unsurlar. Kendisini, yapmacıksız bir geçirgenlikle hem etrafındaki hem de bireysel yaşantısındaki dönüşümü kaydeden bir göz olarak konumlandırıp, bu dönüşümleri, 'akademikleşen' ve 'tektipleşen' modern perspektif anlayışının öncesinde ve dışında yer alan Erken Rönesans estetiğine referanslarla dile getirişi, başka türlü açığa çıkartılamayacak eklektik bir mizah ve eleştirelliğin ifade bulmasını sağlıyor. Ata'nın, salt resimsel bir düşünce ile aktarılabilir olan bu absürt mizahı, 2000'li yılların dehşetli ve coşkulu iniş çıkışlarının sahici bir kaydının tutulmasına hizmet ediyor. 2019 yılında Öktem Aykut'ta gerçekleşen Burak Ata - Araba Tutması Kulübü sergisinin sergi metninden alıntıdır.

 

 

FİLTREYİ TEMİZLE