EDA SOYLU

2D

Eda Soylu (d. 1990, İstanbul) Rhode Island School of Design (RISD'13, Resim) mezunudur. 2012 yılında Roma'da Avrupa Onur Programı'na katılmak üzere seçilmiştir. Çalışmaları Türkiye, İtalya, Almanya, Dubai ve Amerika'da çeşitli sergilerde gösterildi. Halen İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.

Eda Soylu'nun eserleri, özlem ve aidiyet kavramları üzerinde dururken, birey ve toplumsal hafıza ilişkisine de odaklanır. Soylu, kuruluma odaklanarak çeşitli ortamlarla çalışır. Özellikle benliğin ve toplumun birikmiş katmanlarını somutlaştıran buluntu nesnelerle çalışır. Bu nesnelerin kullanımıyla bireysel ve toplumsal hafızanın nasıl çalıştığını, birbirlerini nasıl etkilediklerini ve şekillendirdiklerini derinlemesine inceler. Yaklaşımında ince bir ikilik vardır. Bu ikilik onun işlerinin temelidir. Şiddetin delillerini renkli, hafif ve kusursuz nesnelere dönüştürmekle kalmaz, hüzün ve boşluk nesnelerini de dayanılır hale getirir. Hafıza, hatırlamanın yanı sıra unutmayı da içerdiğinden, empati ve şefkati en saf formlarında tam olarak somutlaştırmak için sessizlik derecelerini içerir. Bu nedenle Palimpsetik yaklaşım Soylu'nun eserlerinde büyük önem kazanır.

2014, “Not Being Forgotten, How strange!”, Berlin Art Projects, Istanbul, Turkey 
2015, Recharged Reality, Berlin Art Projects, Berlin, Germany
2016, The Incident of Art / The Art of Incident, Akbank Sanat, Istanbul, Turkey 
2016, Constructing The House Anew, Gallery Khas, Kadir Has University, Istanbul, Turkey
2018, Remnants From My Grandmother’s House, Mixer, Istanbul, Turkey
2019, Injured Moments, Barın Han, Istanbul, Turkey
2020, Memory Objects, Goethe Institut, Istanbul, Turkey

Eda Soylu (d. 1990, İstanbul) Rhode Island School of Design (RISD'13, Resim) mezunudur. 2012 yılında Roma'da Avrupa Onur Programı'na katılmak üzere seçilmiştir. Çalışmaları Türkiye, İtalya, Almanya, Dubai ve Amerika'da çeşitli sergilerde gösterildi. Halen İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.

Eda Soylu'nun eserleri, özlem ve aidiyet kavramları üzerinde dururken, birey ve toplumsal hafıza ilişkisine de odaklanır. Soylu, kuruluma odaklanarak çeşitli ortamlarla çalışır. Özellikle benliğin ve toplumun birikmiş katmanlarını somutlaştıran buluntu nesnelerle çalışır. Bu nesnelerin kullanımıyla bireysel ve toplumsal hafızanın nasıl çalıştığını, birbirlerini nasıl etkilediklerini ve şekillendirdiklerini derinlemesine inceler. Yaklaşımında ince bir ikilik vardır. Bu ikilik onun işlerinin temelidir. Şiddetin delillerini renkli, hafif ve kusursuz nesnelere dönüştürmekle kalmaz, hüzün ve boşluk nesnelerini de dayanılır hale getirir. Hafıza, hatırlamanın yanı sıra unutmayı da içerdiğinden, empati ve şefkati en saf formlarında tam olarak somutlaştırmak için sessizlik derecelerini içerir. Bu nedenle Palimpsetik yaklaşım Soylu'nun eserlerinde büyük önem kazanır.

2014, “Not Being Forgotten, How strange!”, Berlin Art Projects, Istanbul, Turkey 
2015, Recharged Reality, Berlin Art Projects, Berlin, Germany
2016, The Incident of Art / The Art of Incident, Akbank Sanat, Istanbul, Turkey 
2016, Constructing The House Anew, Gallery Khas, Kadir Has University, Istanbul, Turkey
2018, Remnants From My Grandmother’s House, Mixer, Istanbul, Turkey
2019, Injured Moments, Barın Han, Istanbul, Turkey
2020, Memory Objects, Goethe Institut, Istanbul, Turkey
FİLTREYİ TEMİZLE