GİZEM ÇEŞMECİ

2D

1989 yılında Bursa’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünde, Aydın Ayan ve Mustafa Orkun Müftüoğlu atölyesinde çalıștı. 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden fakülte derecesiyle mezun oldu. 2016 yılında “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri’nde” üçüncülük ödülünü aldı. Sanatçı uluslararası birçok fuarda ve karma sergide yer aldı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine ve çalıșmalarına devam etmektedir.

İnsanın üretim sürecinin kayıtsız bir parçasına, zevksiz ve sığ bir kitlesel tüketiciye indirgendiği çağımızda, insanın çevresi ile organik bir birlik kuramaması, bireyin gündelik yașamda haz duygusundan ve heyecandan yoksun kalarak, mekanik bir yașam içerisinde yalnızlașmasına neden olmaktadır. Mekanların yarattığı melankolik ve karamsar etki, insana kendi doğasını sorgulatan bir biçime dönüșmüștür. Mekanlar, olușturdukları yığınlık hissi ile bireyin acımasız umursamazlığını ve her türlü duygudan yoksun özdeșsizliklerini ifade eder. Modern mekanlar insanın yașamsal duygularının yitip gitmesine neden olur. Terk edilmiș mekanlar ise geçmiș bir yașamı ve orada bıraktığı izleri temsil ederken, bir diğer yandan silinip gitmișliği sorgulatır. Tarihsel sürekliliğe ve biricikliğe sahip mekanlar “eski”ye açılan duyguların ‘o an’ın tekilliğini yansıtır. Mekanlar farklılaștıkça mekanların yarattığı, etki ve duygu da farklılașır. Ancak, günümüzde yașanmakta olan șey ise, bu farklılașmanın değersizleșerek, ‘bir zamanların’, ‘kutsallığının’ yok olmasıdır.


2013, Bazaart Karma Baskı ve Resim Sergisi, The Sofa, İstanbul. 

2014, “WATER”,Artists Without Borders Karma Sergisi, Yunanistan.

2014, “Genç-İz Özgün Baskı ve Vitray” Sergisi, İstanbul.

2014, “Aydın Ayan 1 No’lu Resim Atölyesi” Karma Sergisi, Galeri Binyıl, İstanbul.
2015, “Genç Sanatçılar”, Chalabi Art Galeri Karma Sergisi, İstanbul.
2015, “AKA-DE-Mİ” Karma Sergisi, TÜYAP, İstanbul.
2016, “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri” Karma Sergisi, Sabancı Müzesi, İstanbul.
2016, “Mezuniyet Sergisi”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
2017, “Sen Düșüyorum Ya Ben?, Karma Sergi, Bisanthe Gallery, Tekirdağ.
2017, “Synergie”, Karma Sergi, Platform Armoni, Ankara.
2017, “Gerçekçi Ütopyalar”, “7/26”, TÜYAP, İstanbul.

2017, “Bisanthe” 4.Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıștayı, Tekirdağ.

2017, “Sinerji/Synergie” Karma Sergi, Dibeklihan, Bodrum.

2017, 4.Ulusal Akçaabat Resim Çalıștayı, Trabzon.
2018, “FullkarıșıkA”, Kümeart Sanat Galerisi, İstanbul.

2018, “Ben Hep Evdeyim”, Galeri Muaf, İstanbul.

2018, “Mixer Sessıons III”, Mixer Sanat Galerisi, İstanbul.

2018, “Tanıșma Sergisi”, Galeri Muaf, İstanbul.

2018, ”Yeșil Dalga”, ArtAnkara Çağdaș Sanat Fuarı, Ankara.

1989 yılında Bursa’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünde, Aydın Ayan ve Mustafa Orkun Müftüoğlu atölyesinde çalıștı. 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden fakülte derecesiyle mezun oldu. 2016 yılında “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri’nde” üçüncülük ödülünü aldı. Sanatçı uluslararası birçok fuarda ve karma sergide yer aldı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine ve çalıșmalarına devam etmektedir.

İnsanın üretim sürecinin kayıtsız bir parçasına, zevksiz ve sığ bir kitlesel tüketiciye indirgendiği çağımızda, insanın çevresi ile organik bir birlik kuramaması, bireyin gündelik yașamda haz duygusundan ve heyecandan yoksun kalarak, mekanik bir yașam içerisinde yalnızlașmasına neden olmaktadır. Mekanların yarattığı melankolik ve karamsar etki, insana kendi doğasını sorgulatan bir biçime dönüșmüștür. Mekanlar, olușturdukları yığınlık hissi ile bireyin acımasız umursamazlığını ve her türlü duygudan yoksun özdeșsizliklerini ifade eder. Modern mekanlar insanın yașamsal duygularının yitip gitmesine neden olur. Terk edilmiș mekanlar ise geçmiș bir yașamı ve orada bıraktığı izleri temsil ederken, bir diğer yandan silinip gitmișliği sorgulatır. Tarihsel sürekliliğe ve biricikliğe sahip mekanlar “eski”ye açılan duyguların ‘o an’ın tekilliğini yansıtır. Mekanlar farklılaștıkça mekanların yarattığı, etki ve duygu da farklılașır. Ancak, günümüzde yașanmakta olan șey ise, bu farklılașmanın değersizleșerek, ‘bir zamanların’, ‘kutsallığının’ yok olmasıdır.


2013, Bazaart Karma Baskı ve Resim Sergisi, The Sofa, İstanbul. 

2014, “WATER”,Artists Without Borders Karma Sergisi, Yunanistan.

2014, “Genç-İz Özgün Baskı ve Vitray” Sergisi, İstanbul.

2014, “Aydın Ayan 1 No’lu Resim Atölyesi” Karma Sergisi, Galeri Binyıl, İstanbul.
2015, “Genç Sanatçılar”, Chalabi Art Galeri Karma Sergisi, İstanbul.
2015, “AKA-DE-Mİ” Karma Sergisi, TÜYAP, İstanbul.
2016, “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri” Karma Sergisi, Sabancı Müzesi, İstanbul.
2016, “Mezuniyet Sergisi”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
2017, “Sen Düșüyorum Ya Ben?, Karma Sergi, Bisanthe Gallery, Tekirdağ.
2017, “Synergie”, Karma Sergi, Platform Armoni, Ankara.
2017, “Gerçekçi Ütopyalar”, “7/26”, TÜYAP, İstanbul.

2017, “Bisanthe” 4.Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıștayı, Tekirdağ.

2017, “Sinerji/Synergie” Karma Sergi, Dibeklihan, Bodrum.

2017, 4.Ulusal Akçaabat Resim Çalıștayı, Trabzon.
2018, “FullkarıșıkA”, Kümeart Sanat Galerisi, İstanbul.

2018, “Ben Hep Evdeyim”, Galeri Muaf, İstanbul.

2018, “Mixer Sessıons III”, Mixer Sanat Galerisi, İstanbul.

2018, “Tanıșma Sergisi”, Galeri Muaf, İstanbul.

2018, ”Yeșil Dalga”, ArtAnkara Çağdaș Sanat Fuarı, Ankara.
FİLTREYİ TEMİZLE