HÜSEYİN AKSOYLU

2D

Hüseyin Aksoylu (Artvin, 1984) Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. Eserlerinde insanın doğa ve toplumsal düzene uyum sağlama sürecinde yatan dinamikleri ve nedenselliği irdeliyen Aksoylu, resim, video, heykel ve performans gibi farklı tekniklerin olanaklarıyla araştırıyor.
Sanatçı, insanın doğuştan sahip olduğu içgüdüleri ve zamanla geliştirdiği düşünce sistemi arasındaki çatışmayı mesele edinir. İnsan eliyle yaratılan değerler sistemine uyum sağlamakla, içten gelen dürtüyü dinlemek arasında bir denge arayışı içerisindedir. Bütünlüğünde gözlemlenen diriliş ve yıkılış hikayeleri, mekanikleşme ve rutinleri farklı imgeler arasında ilişki kurarak somutlaştırmaya çalışır. Aksoylu İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

2016, “Geçiş”, karma sergi, Art On İstanbul, Türkiye
2015, ''Açlık''”, kişisel sergi, Art On İstanbul, Türkiye
2014, “Nereden Geliyoruz? Nereye Gidiyoruz?”, karma sergi, Art On İstanbul, Türkiye
2013, “Çember”, performans, Art On İstanbul, Türkiye
2012, “Ağırlık”, kişisel sergi, Art On İstanbul, Türkiye
2011, “Cross Roads”, karma sergi, Art On İstanbul, Türkiye
2008, Canlı performans, Siemens Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye
2008, “Gidişler”, karma sergi, BM Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye

Hüseyin Aksoylu (Artvin, 1984) Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. Eserlerinde insanın doğa ve toplumsal düzene uyum sağlama sürecinde yatan dinamikleri ve nedenselliği irdeliyen Aksoylu, resim, video, heykel ve performans gibi farklı tekniklerin olanaklarıyla araştırıyor.
Sanatçı, insanın doğuştan sahip olduğu içgüdüleri ve zamanla geliştirdiği düşünce sistemi arasındaki çatışmayı mesele edinir. İnsan eliyle yaratılan değerler sistemine uyum sağlamakla, içten gelen dürtüyü dinlemek arasında bir denge arayışı içerisindedir. Bütünlüğünde gözlemlenen diriliş ve yıkılış hikayeleri, mekanikleşme ve rutinleri farklı imgeler arasında ilişki kurarak somutlaştırmaya çalışır. Aksoylu İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

2016, “Geçiş”, karma sergi, Art On İstanbul, Türkiye
2015, ''Açlık''”, kişisel sergi, Art On İstanbul, Türkiye
2014, “Nereden Geliyoruz? Nereye Gidiyoruz?”, karma sergi, Art On İstanbul, Türkiye
2013, “Çember”, performans, Art On İstanbul, Türkiye
2012, “Ağırlık”, kişisel sergi, Art On İstanbul, Türkiye
2011, “Cross Roads”, karma sergi, Art On İstanbul, Türkiye
2008, Canlı performans, Siemens Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye
2008, “Gidişler”, karma sergi, BM Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye

FİLTREYİ TEMİZLE