MESUT ÖZTÜRK

3D

Küçük yaşta ailesiyle İstanbul’a yerleşen Mesut Öztürk (Bulgaristan, 1989), lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Teorisi ve Eleştirisi Bölümü’nde politik yapılanmaların gecekondu mahallelerinin gelişimiyle olan ilişkisini incelediği teziyle tamamladı.
Bir süre mimar olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kent çalışmaları üzerine olan doktorasını yarıda bırakarak seramik pratiğine yöneldi. Şimdilerde, 2019'da başlattığı Halka Vazo serisi üzerine çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.
Öztürk, sanatsal veya akademik çalışmalarında; kolektif bilincin ve emeğin ürünü olan, anonimleşmiş, sosyolojik ve antropolojik okumalara da izin veren insan üretimlerini araştırmayı amaçlıyor. Bu insan üretimleri vernaküler mimari ya da enformel yerleşmeler gibi mekânsal ya da kentsel olabileceği gibi, tarih öncesi çanak çömlekler gibi nesneler de olabiliyor. Çok aşina olunduğu için sıradanlaşan bu üretimler üzerine derinleşerek, özlerinde keşfettiği nitelikleri açığa çıkarmayı deniyor.

2020, Streetview, karma sergi, In-Between Design Gallery, İstanbul, Türkiye
2020, New Normal, kişisel sergi, Mesut Öztürk Atölyesi, İstanbul, Türkiye
2020, Milano Design City, karma sergi, Rossana Orlandi Gallery, Milano, İtalya
2020, ’74 Escape Gallery & Store, karma sergi, Maçakızı, Muğla, Türkiye
2019, 1000 Vases, karma sergi, Espace Commines, Paris, Fransa
2019, Harran: Bir Ovanın Çehresi, karma sergi, Studio-X, İstanbul, Türkiye

Küçük yaşta ailesiyle İstanbul’a yerleşen Mesut Öztürk (Bulgaristan, 1989), lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Teorisi ve Eleştirisi Bölümü’nde politik yapılanmaların gecekondu mahallelerinin gelişimiyle olan ilişkisini incelediği teziyle tamamladı.
Bir süre mimar olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kent çalışmaları üzerine olan doktorasını yarıda bırakarak seramik pratiğine yöneldi. Şimdilerde, 2019'da başlattığı Halka Vazo serisi üzerine çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.
Öztürk, sanatsal veya akademik çalışmalarında; kolektif bilincin ve emeğin ürünü olan, anonimleşmiş, sosyolojik ve antropolojik okumalara da izin veren insan üretimlerini araştırmayı amaçlıyor. Bu insan üretimleri vernaküler mimari ya da enformel yerleşmeler gibi mekânsal ya da kentsel olabileceği gibi, tarih öncesi çanak çömlekler gibi nesneler de olabiliyor. Çok aşina olunduğu için sıradanlaşan bu üretimler üzerine derinleşerek, özlerinde keşfettiği nitelikleri açığa çıkarmayı deniyor.

2020, Streetview, karma sergi, In-Between Design Gallery, İstanbul, Türkiye
2020, New Normal, kişisel sergi, Mesut Öztürk Atölyesi, İstanbul, Türkiye
2020, Milano Design City, karma sergi, Rossana Orlandi Gallery, Milano, İtalya
2020, ’74 Escape Gallery & Store, karma sergi, Maçakızı, Muğla, Türkiye
2019, 1000 Vases, karma sergi, Espace Commines, Paris, Fransa
2019, Harran: Bir Ovanın Çehresi, karma sergi, Studio-X, İstanbul, Türkiye

FİLTREYİ TEMİZLE