THE SINISTRY

3D

The Sinistry, çağdaş sanatçılar İzzet Ers (İstanbul, 1975) Bert Gilbert’in (Durham, 1979) ortak çalışmalarıyla ortaya çıkarttıkları çağdaş tekstil sanatı, yerleştirmeler ve heykelsi resimleri kapsayan, kavramsal, kültürler arası ve multi disipliner bir sanat projesidir.

Katılımcıların birbirlerinin görselleri üzerine inşa ettikleri sürrealist çizim oyunu “Exquisite Corpse”dan çok farklı olmayan bir yaratıcı diyalog sonucu oluşan benzersiz form dağarcığı ve kullandığı hibrit uygulamalar aracılığıyla The Sinistry, sembollerin dilini ve şekil ile anlamın çok eskilere dayanan etkileşimini araştırıyor.

Eserlerin kökü, harflerin, sayıların ve gliflerin ardındaki kadim bilgilere ve katmanlı anlamlara duyulan hayranlığa dayanıyor. Adeta eğlenceli bir oyun oynar gibi, hatta bir kutlama yapar gibi oluşturulan bu işler, Roman, İbranice, Hintçe, çivi yazısı, runik alfabeleri ve sanatçıların kendi kimliklerinden (erkek/kadın, queer, İngiliz, Türk, Şaman, Musevi) aldığı sembolojileri ve hermetik uygulamaları da kapsayan görsel bir hermenötiği canlandırıyorlar. 

The Dowry (Çeyiz) serisi, el işleme ile yağlı boya sanatını entegre eden ve Fransa ve İrlanda'dan temin edilen antika danteller ve ketenlerle, geleneksel yağlı boya kanvasın birbirlerine aplike edilmesiyle yaratılan eserlerden oluşuyor. İkilinin müdahaleleri, sosyal değiş tokuş ve koşullandırma sistemlerimizi sorguluyor ve alternatif bir yaklaşımla, aile yadigarlarına sürdürülebilir ve çağdaş bir yorum kazandırıyor. 

Gilbert & Ers diyor ki: 

“Görünmeyen kelimelerin katmanlarını, söylenenin ve hissedilenin arkasındaki ve arasındaki filtreleri,  geleneksel ve deneysel el sanatları aracılığıyla totemik object d’art, enstalasyon ve heykelsi resimler halinde ortaya koyuyoruz. Neyin eril ve neyin dişil kabul edildiğini araştırmak ve anlamakla özellikle ilgiliyiz.” 

The Sinistry, çağdaş sanatçılar İzzet Ers (İstanbul, 1975) Bert Gilbert’in (Durham, 1979) ortak çalışmalarıyla ortaya çıkarttıkları çağdaş tekstil sanatı, yerleştirmeler ve heykelsi resimleri kapsayan, kavramsal, kültürler arası ve multi disipliner bir sanat projesidir.

Katılımcıların birbirlerinin görselleri üzerine inşa ettikleri sürrealist çizim oyunu “Exquisite Corpse”dan çok farklı olmayan bir yaratıcı diyalog sonucu oluşan benzersiz form dağarcığı ve kullandığı hibrit uygulamalar aracılığıyla The Sinistry, sembollerin dilini ve şekil ile anlamın çok eskilere dayanan etkileşimini araştırıyor.

Eserlerin kökü, harflerin, sayıların ve gliflerin ardındaki kadim bilgilere ve katmanlı anlamlara duyulan hayranlığa dayanıyor. Adeta eğlenceli bir oyun oynar gibi, hatta bir kutlama yapar gibi oluşturulan bu işler, Roman, İbranice, Hintçe, çivi yazısı, runik alfabeleri ve sanatçıların kendi kimliklerinden (erkek/kadın, queer, İngiliz, Türk, Şaman, Musevi) aldığı sembolojileri ve hermetik uygulamaları da kapsayan görsel bir hermenötiği canlandırıyorlar. 

The Dowry (Çeyiz) serisi, el işleme ile yağlı boya sanatını entegre eden ve Fransa ve İrlanda'dan temin edilen antika danteller ve ketenlerle, geleneksel yağlı boya kanvasın birbirlerine aplike edilmesiyle yaratılan eserlerden oluşuyor. İkilinin müdahaleleri, sosyal değiş tokuş ve koşullandırma sistemlerimizi sorguluyor ve alternatif bir yaklaşımla, aile yadigarlarına sürdürülebilir ve çağdaş bir yorum kazandırıyor. 

Gilbert & Ers diyor ki: 

“Görünmeyen kelimelerin katmanlarını, söylenenin ve hissedilenin arkasındaki ve arasındaki filtreleri,  geleneksel ve deneysel el sanatları aracılığıyla totemik object d’art, enstalasyon ve heykelsi resimler halinde ortaya koyuyoruz. Neyin eril ve neyin dişil kabul edildiğini araştırmak ve anlamakla özellikle ilgiliyiz.” 

FİLTREYİ TEMİZLE