A. CEREN ASMAZ

3D

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü (2010) ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Cam Anasanat Dalı (2013)’te tamamlayan A. Ceren Asmaz (Ankara, 1987), 2013 yılında Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak atanmış, 2014-2018 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik programı süresince bu kurumda görev yapmış ve 2018 yılında Sanatta Yeterlik programını tamamlamıştır. 2018-2020 yılları arasında Kıbrıs Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Sanat Fakültesi, Plastik Sanatlar bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmış, 2020 yılı sonunda Türkiye’ye dönmüştür. Çeşitli sempozyum, bienal ve karma sergilerinin yanı sıra; “İnsanın kanadı; gayretidir”, “Inner Monsters: Glass Edition” ve “Arabesque” isimli üç kişisel cam sergisi; “Recipe for Disaster”, “Gopitholand: Circus” ve “Hayatının İkinci Bölümüne Hoş Geldin” isimli üç kiş sel seramik sergisi; ayrıca “İki Nehir” isimli şiir kitabı için hazırladığı illüstrasyonlardan oluşan bir illüstrasyon sergisi ve kağıt üzeri eserlerinin yer aldığı “Alegori” isimli bir sergisi bulunan sanatçının, biri heykel ikisi seramik alanında olmak üzere üç adet ödülü vardır. Sanatçının Güney Kore Uluslararası Macsabal Müzesi, Stieglitz Academy Uygulamalı Sanatlar Müzesi ve pek çok özel koleksiyonda eserleri yer almaktadır. 2021 yılında Doçentlik ünvanını alan sanatçı, atölye çalışmalarına Kayseri’de devam etmektedir.

Farklı malzemeler ile klasik bir sanat eğitiminin ardından 2019 itibariyle seramik ve illüstrasyon çalışmalarına ağırlık veren A. Ceren Asmaz, modern çağın insanı olgusu üzerine imgeler ve sahneler yaratırken malzeme fark etmeksizin, yüzey değerlendirmeleri yapmaktadır. Durumları, kendi gerçeklik algısını doğru kabul etmenin özgürlüğü ile bir çerçeveye sığdırma hedefindeki sanatçı; bunu yaparken farklı görsel elemanları birbiri üzerine inşa eder. Zihnindeki diyaloglara cevap niteliğindeki illüstrasyonlar, aslında rasyonel olmayan sorulara uzuv, figüratif bozum ve mekân/mekânsızlık araştırmalarıyla fiziksel ortama taşınmış yaratımlardır. Üretimini zihinsel boşalma aracı olarak kullanırken bir yandan da su yüzüne çıkması gerektiğine inandığı düşünceleriyle yüzleşmektedir. Ceren, modern dünyanın bir paraleli olarak sürekli gelişen, çeşitlenen ve hayatın içinden gelen canlıların yaşadığı devasa bir köy olan ‘Gopitholand’i inşa etmiş, sonrasında bu köyün kraliçe tahtına oturmuştur. Bu köyün sakinleri olan Gopitho lar ise; sanatçının kendini ve insanı anlamlandırmaya çalışırken ortaya çıkardığı, iyi ya da kötüden, doğru ya da yanlıştan bağımsız, içinde yaşanılan toplumun görünür kıldığı bireylerdir. Gopitho’lar içinde yer aldıkları seriye bağlı olarak kimi zaman bir sahneyi tasvir eder, kimi zaman ifadede kifayetsiz kalınan cümleleri imgeler, kimi zaman ise sadece orada var olur ve tanıklık ederler. Genellikle iki boyutlu çalışmalarında olmak üzere Mjora (2007) isimli alter-egosu ile de üretim yapan Ceren, akademik sınırlardan sıkıldığı zamanlarda başka biri gibi üretmeye çalışarak kendi zihin sınırlarını yoklamaktadır.

2023, Hayatının İkinci Bölümüne Hoş Geldin; kişisel sergi, Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, Eskişehir, Türkiye
2023, Alegori; kişisel sergi, EKM, Kayseri, Türkiye
2022, Bir Sanatçı Ütopyası: Güzel Dünya; karma sergi, Afyon, Türkiye
2022, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı 9. Sanat Çalıştayı; karma sergi, Muğla, Türkiye
2022, International Biennial of Miniature Arts Timisoara; karma sergi, Timişaora, Romanya
2021, Gopitholand: Circus; kişisel sergi, Pinelo Art Gallery, İstanbul, Türkiye
2021, Vaveyla; karma sergi, Karl&Ein Gallery, İstanbul, Türkiye
2021, 2 Kutup 1 Alan; karma sergi, Galeri A, İzmir, Türkiye
2020, Exhibition of 2nd International Fantastic Macsabal Competition; karma sergi, Kore Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye
2020, Örümcek ve Sinek Hayalet; karma sergi, Art Space Gallery, Lefkoşa, Kıbrıs
2020, Arabesque; kişisel sergi, Art Space Gallery, Lefkoşa, Kıbrıs
2019, Zamanın Birinde: Seramikten Masallar Sergisi, karma sergi, Art Rooms, Girne Kıbrıs
2019, Recipe for Disaster; kişisel sergi, Rüstem Bookshop, Lefkoşa, Kıbrıs
2019, Inner Monsters: Glass Edition; kişisel sergi, Art Rooms, Girne, Kıbrıs
2018, İki Nehir İllüstrasyonları; kişisel sergi, Art Space Gallery, Lefkoşa, Kıbrıs
2018, İnsanın Kanadı Gayretidir, kişisel sergi, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Turgut Pura Galerisi, İzmir, Türkiye
2018, Unicum 2018 Od Tradicionalne Do Sodobne Keramike, karma sergi, Slovenya
2018, Ceramic Exhibition in From Crafts to Art Ceramics: Technology, Decor, Style Research and Practice Conference Exhibition; karma sergi, Saint Petersburg, Rusya

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü (2010) ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Cam Anasanat Dalı (2013)’te tamamlayan A. Ceren Asmaz (Ankara, 1987), 2013 yılında Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak atanmış, 2014-2018 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik programı süresince bu kurumda görev yapmış ve 2018 yılında Sanatta Yeterlik programını tamamlamıştır. 2018-2020 yılları arasında Kıbrıs Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Sanat Fakültesi, Plastik Sanatlar bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmış, 2020 yılı sonunda Türkiye’ye dönmüştür. Çeşitli sempozyum, bienal ve karma sergilerinin yanı sıra; “İnsanın kanadı; gayretidir”, “Inner Monsters: Glass Edition” ve “Arabesque” isimli üç kişisel cam sergisi; “Recipe for Disaster”, “Gopitholand: Circus” ve “Hayatının İkinci Bölümüne Hoş Geldin” isimli üç kiş sel seramik sergisi; ayrıca “İki Nehir” isimli şiir kitabı için hazırladığı illüstrasyonlardan oluşan bir illüstrasyon sergisi ve kağıt üzeri eserlerinin yer aldığı “Alegori” isimli bir sergisi bulunan sanatçının, biri heykel ikisi seramik alanında olmak üzere üç adet ödülü vardır. Sanatçının Güney Kore Uluslararası Macsabal Müzesi, Stieglitz Academy Uygulamalı Sanatlar Müzesi ve pek çok özel koleksiyonda eserleri yer almaktadır. 2021 yılında Doçentlik ünvanını alan sanatçı, atölye çalışmalarına Kayseri’de devam etmektedir.

Farklı malzemeler ile klasik bir sanat eğitiminin ardından 2019 itibariyle seramik ve illüstrasyon çalışmalarına ağırlık veren A. Ceren Asmaz, modern çağın insanı olgusu üzerine imgeler ve sahneler yaratırken malzeme fark etmeksizin, yüzey değerlendirmeleri yapmaktadır. Durumları, kendi gerçeklik algısını doğru kabul etmenin özgürlüğü ile bir çerçeveye sığdırma hedefindeki sanatçı; bunu yaparken farklı görsel elemanları birbiri üzerine inşa eder. Zihnindeki diyaloglara cevap niteliğindeki illüstrasyonlar, aslında rasyonel olmayan sorulara uzuv, figüratif bozum ve mekân/mekânsızlık araştırmalarıyla fiziksel ortama taşınmış yaratımlardır. Üretimini zihinsel boşalma aracı olarak kullanırken bir yandan da su yüzüne çıkması gerektiğine inandığı düşünceleriyle yüzleşmektedir. Ceren, modern dünyanın bir paraleli olarak sürekli gelişen, çeşitlenen ve hayatın içinden gelen canlıların yaşadığı devasa bir köy olan ‘Gopitholand’i inşa etmiş, sonrasında bu köyün kraliçe tahtına oturmuştur. Bu köyün sakinleri olan Gopitho lar ise; sanatçının kendini ve insanı anlamlandırmaya çalışırken ortaya çıkardığı, iyi ya da kötüden, doğru ya da yanlıştan bağımsız, içinde yaşanılan toplumun görünür kıldığı bireylerdir. Gopitho’lar içinde yer aldıkları seriye bağlı olarak kimi zaman bir sahneyi tasvir eder, kimi zaman ifadede kifayetsiz kalınan cümleleri imgeler, kimi zaman ise sadece orada var olur ve tanıklık ederler. Genellikle iki boyutlu çalışmalarında olmak üzere Mjora (2007) isimli alter-egosu ile de üretim yapan Ceren, akademik sınırlardan sıkıldığı zamanlarda başka biri gibi üretmeye çalışarak kendi zihin sınırlarını yoklamaktadır.

2023, Hayatının İkinci Bölümüne Hoş Geldin; kişisel sergi, Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, Eskişehir, Türkiye
2023, Alegori; kişisel sergi, EKM, Kayseri, Türkiye
2022, Bir Sanatçı Ütopyası: Güzel Dünya; karma sergi, Afyon, Türkiye
2022, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı 9. Sanat Çalıştayı; karma sergi, Muğla, Türkiye
2022, International Biennial of Miniature Arts Timisoara; karma sergi, Timişaora, Romanya
2021, Gopitholand: Circus; kişisel sergi, Pinelo Art Gallery, İstanbul, Türkiye
2021, Vaveyla; karma sergi, Karl&Ein Gallery, İstanbul, Türkiye
2021, 2 Kutup 1 Alan; karma sergi, Galeri A, İzmir, Türkiye
2020, Exhibition of 2nd International Fantastic Macsabal Competition; karma sergi, Kore Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye
2020, Örümcek ve Sinek Hayalet; karma sergi, Art Space Gallery, Lefkoşa, Kıbrıs
2020, Arabesque; kişisel sergi, Art Space Gallery, Lefkoşa, Kıbrıs
2019, Zamanın Birinde: Seramikten Masallar Sergisi, karma sergi, Art Rooms, Girne Kıbrıs
2019, Recipe for Disaster; kişisel sergi, Rüstem Bookshop, Lefkoşa, Kıbrıs
2019, Inner Monsters: Glass Edition; kişisel sergi, Art Rooms, Girne, Kıbrıs
2018, İki Nehir İllüstrasyonları; kişisel sergi, Art Space Gallery, Lefkoşa, Kıbrıs
2018, İnsanın Kanadı Gayretidir, kişisel sergi, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Turgut Pura Galerisi, İzmir, Türkiye
2018, Unicum 2018 Od Tradicionalne Do Sodobne Keramike, karma sergi, Slovenya
2018, Ceramic Exhibition in From Crafts to Art Ceramics: Technology, Decor, Style Research and Practice Conference Exhibition; karma sergi, Saint Petersburg, Rusya

FİLTREYİ TEMİZLE