DEFNE ALOK

2D

Lise eğitimini Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde tamamlayan Defne Alok
(İstanbul,2001), lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü’nde devam ettirmektedir. İlk karma sergisini 2021 yılında Yalova, Arkakapı’da ‘’Kalıntı’’ sergisiyle açtı. Ardından eserleri İstanbul’un çeşitli karma sergilerinde sergilendi. İlk dergiye çıkması ‘’Pankart Magazine’’in 2.sayısıyla olmuştur.

Defne Alok, geçirdiği mental hastalıklar sonucu tarzını radikal bir şekilde değiştirirken, yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı kendi içindeki çatışmaları kağıda ve tuvale aktarmaktadır. Kendi iç çatışmalarını oluşturduğu estetiksel algıyı, varoluşuna eklemektedir. Borderline rahatsızlığının verdiği duygudurum örüntüleriyle yüzleşmeye çalışan sanatçı kullandığı kömür, soft wax, akrilik gibi medyumlarla ele almaya başlamıştır.

Alok’un eserleri genellikle soyut dışavurum ve figüratiftir. Çalışmalarındaki karmaşıklık ve
doyuruculuk izleyenlere yansımaktadır. Eserlerini üretirken her zaman kendi iç dünyasına yönelen sanatçı 2018’den beri işlerine devam etmektedir.

2021, Kalıntı, karma sergi, Arkakapı, Yalova, Türkiye
2022, Tanı, karma sergi, Sekizartıbir, İstanbul, Türkiye
2022, Ritim-Nefes, karma sergi, Anel İş Merkezi, İstanbul, Türkiye

Lise eğitimini Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde tamamlayan Defne Alok
(İstanbul,2001), lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü’nde devam ettirmektedir. İlk karma sergisini 2021 yılında Yalova, Arkakapı’da ‘’Kalıntı’’ sergisiyle açtı. Ardından eserleri İstanbul’un çeşitli karma sergilerinde sergilendi. İlk dergiye çıkması ‘’Pankart Magazine’’in 2.sayısıyla olmuştur.

Defne Alok, geçirdiği mental hastalıklar sonucu tarzını radikal bir şekilde değiştirirken, yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı kendi içindeki çatışmaları kağıda ve tuvale aktarmaktadır. Kendi iç çatışmalarını oluşturduğu estetiksel algıyı, varoluşuna eklemektedir. Borderline rahatsızlığının verdiği duygudurum örüntüleriyle yüzleşmeye çalışan sanatçı kullandığı kömür, soft wax, akrilik gibi medyumlarla ele almaya başlamıştır.

Alok’un eserleri genellikle soyut dışavurum ve figüratiftir. Çalışmalarındaki karmaşıklık ve
doyuruculuk izleyenlere yansımaktadır. Eserlerini üretirken her zaman kendi iç dünyasına yönelen sanatçı 2018’den beri işlerine devam etmektedir.

2021, Kalıntı, karma sergi, Arkakapı, Yalova, Türkiye
2022, Tanı, karma sergi, Sekizartıbir, İstanbul, Türkiye
2022, Ritim-Nefes, karma sergi, Anel İş Merkezi, İstanbul, Türkiye

FİLTREYİ TEMİZLE