EMİR YASİN YAĞMURCA

2D

Emir Yasin Yağmurca (İstanbul, 1995) 2020 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Üretimlerini Eskişehir, İstanbul ve çeşitli açık alanlarda gerçekleştirmektedir. Eserleri genellikle resim, video ve yerleştirme disiplinleri etrafında şekillenmektedir. 2018-2023 yılları arasında İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Berlin'de çeşitli karma sergilerde çalışmalarını izleyiciye sunmuştur. Sanatçı, çalışmalarını Eskişehir ve İstanbul’da sürdürmektedir.

Emir Yasin Yağmurca’nın üretim süreci son dönemde doğa ve insanı temel alan bir yapıda ilerleyişini sürdürmektedir. Toplum-insan, algı-beden, algı-mekan, zaman-mekan gibi kavramları sorgulamak ve öznel konuların genel anlamlara evrilmesini amaç edindiği çeşitli üretimler ortaya koymuştur. Yakın zaman çalışmalarının konusu diyalektik kurduğu yapının şehir ve doğa merkezinden çıkıp, insan ve doğa ilişkisine geçmesi ile ilerleyişini sürdürmektedir. Mekan içerisindeki nesnel ışık kompozisyon etkileri öznel hislere yön verirken, doğal mekan içerisinde varolmakla bağdaşan tinsel izleri de form olarak ele almaktadır. Renk, ışık, form ve kompozisyon gibi görsel algı öğelerini doğa ve manzara bağlamında ele almak, deneysel ve öngörülen imgeler etrafında bir dil arayışı… Toplumdaki algı kaynaklarının bir olmasının ardından tektipleşme ve akabinde ortaya çıkan hissediş ezberlerini bozmak; unutulanı veya görünmeyeni imgelemek… Nihayetinde tanıdık olandan kaynaklanan sıradanı kırmayı ve bunu yaparken ortaya çıkan imajın bilinmedik olana zemin yaratmasını amaçlamaktadır.

2023, “Mekanın Ötesinde”, karma sergi, Simbart Projects, İstanbul
2023, “One Akaretler”, karma sergi, Akaretler, İstanbul
2023, “Opening Exhibition”, karma sergi, Emi, İstanbul
2023, “This Is Rising”, karma sergi, The Key Art Gallery, Eskişehir
2023, “Birlikte Geleceğe”, karma sergi, Galeri Deniz, İstanbul
2023, “Theory Of Bloom”, karma sergi, Büyükdere35 Gallery, İstanbul
2023, “Düşler ve Hakikatler”, karma sergi, Casa Botter Apartmanı, İstanbul
2022, “OVOO Genç Dönem Sergisi”, Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi, İstanbul
2021, “Video Art Space”, karma sergi, Pastel Bekarei, Berlin
2021, “Split Open”, karma sergi, Green Hill Gallery, Berlin
2021, “AART Uluslararası Sanat Sempozyumu”, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
2020, “İnsan Olmanın Hissettirdikleri”, karma sergi, Karl&Ein Gallery, İstanbul
2020, “Tahayyül”, ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Eskişehir
2019, “Birlik”, Hey Joe Coffee Co., Eskişehir
2019, “Aslı Gibidir”, İstmarina Art, İstanbul
2019, “Göç”, Trump karma sergi, Art Gallery, İstanbul
2019, “Yolculuk”, karma sergi, Port Art Gallery , Ankara
2018 , “Zemin Kat”, karma sergi, Hush Gallery , İstanbul

Emir Yasin Yağmurca (İstanbul, 1995) 2020 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Üretimlerini Eskişehir, İstanbul ve çeşitli açık alanlarda gerçekleştirmektedir. Eserleri genellikle resim, video ve yerleştirme disiplinleri etrafında şekillenmektedir. 2018-2023 yılları arasında İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Berlin'de çeşitli karma sergilerde çalışmalarını izleyiciye sunmuştur. Sanatçı, çalışmalarını Eskişehir ve İstanbul’da sürdürmektedir.

Emir Yasin Yağmurca’nın üretim süreci son dönemde doğa ve insanı temel alan bir yapıda ilerleyişini sürdürmektedir. Toplum-insan, algı-beden, algı-mekan, zaman-mekan gibi kavramları sorgulamak ve öznel konuların genel anlamlara evrilmesini amaç edindiği çeşitli üretimler ortaya koymuştur. Yakın zaman çalışmalarının konusu diyalektik kurduğu yapının şehir ve doğa merkezinden çıkıp, insan ve doğa ilişkisine geçmesi ile ilerleyişini sürdürmektedir. Mekan içerisindeki nesnel ışık kompozisyon etkileri öznel hislere yön verirken, doğal mekan içerisinde varolmakla bağdaşan tinsel izleri de form olarak ele almaktadır. Renk, ışık, form ve kompozisyon gibi görsel algı öğelerini doğa ve manzara bağlamında ele almak, deneysel ve öngörülen imgeler etrafında bir dil arayışı… Toplumdaki algı kaynaklarının bir olmasının ardından tektipleşme ve akabinde ortaya çıkan hissediş ezberlerini bozmak; unutulanı veya görünmeyeni imgelemek… Nihayetinde tanıdık olandan kaynaklanan sıradanı kırmayı ve bunu yaparken ortaya çıkan imajın bilinmedik olana zemin yaratmasını amaçlamaktadır.

2023, “Mekanın Ötesinde”, karma sergi, Simbart Projects, İstanbul
2023, “One Akaretler”, karma sergi, Akaretler, İstanbul
2023, “Opening Exhibition”, karma sergi, Emi, İstanbul
2023, “This Is Rising”, karma sergi, The Key Art Gallery, Eskişehir
2023, “Birlikte Geleceğe”, karma sergi, Galeri Deniz, İstanbul
2023, “Theory Of Bloom”, karma sergi, Büyükdere35 Gallery, İstanbul
2023, “Düşler ve Hakikatler”, karma sergi, Casa Botter Apartmanı, İstanbul
2022, “OVOO Genç Dönem Sergisi”, Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi, İstanbul
2021, “Video Art Space”, karma sergi, Pastel Bekarei, Berlin
2021, “Split Open”, karma sergi, Green Hill Gallery, Berlin
2021, “AART Uluslararası Sanat Sempozyumu”, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
2020, “İnsan Olmanın Hissettirdikleri”, karma sergi, Karl&Ein Gallery, İstanbul
2020, “Tahayyül”, ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Eskişehir
2019, “Birlik”, Hey Joe Coffee Co., Eskişehir
2019, “Aslı Gibidir”, İstmarina Art, İstanbul
2019, “Göç”, Trump karma sergi, Art Gallery, İstanbul
2019, “Yolculuk”, karma sergi, Port Art Gallery , Ankara
2018 , “Zemin Kat”, karma sergi, Hush Gallery , İstanbul

FİLTREYİ TEMİZLE