ISABELLA LOLITA AMRAM

2D

Isabella Lolita Amram, Londra'da yaşayan Türk ve Venezuelalı bir sanatçıdır. Küçük yaştan itibaren resim alanına ilgi duyup sıklıkla iş ve okul sonrası hobi olarak sürdüren Isabella, ilk olarak üniversite eğitimini Ekonomi ve Sosyoloji alanlarında, Amerika’da Brown Üniversitesinde yaptı. Sonrasında Londra’ya taşınıp bir süre boyunca danışmanlık alanında çalıştı, ancak fark etti ki kalbi sanatta, dolayısıyla sanatsal işlerini hobiden profesyonele çevirmeye karar verdi. 3 sene önce danışmanlığı bırakıp University of Arts London (UAL) Foundation in Art and Design diplomasını aldı. Son birkaç senede birçok yerde işlerini sergileyen Isabella, şu anda UAL’in Chelsea kampüsünde, Fine Arts alanında Master’ını tamamlamaktadır.

İsabella Lolita Amram’ın yaptığı işler, bir yandan bedenin hissettiği ve deneyimlediği şekilde resim yapma sürecine odaklanırken diğer yandan da astroloji ve tarot’a dayanan eski ve ezoterik anlam oluşturan semboller üzerine araştırma yapan köklü bir süreçsel somutlaştırma temeli üzerine inşa edilmiştir. İsabella'nın işlerinin ardındaki amaç, boya, yüzey ve rengin fiziksel ve dokunsal özelliklerinin kullanılmasıyla beden ve kozmos, malzeme ve anlam, gizem ve bilgi, bir şey ve hiçbir şey ile gözlemlenen ve hayal edilen arasında bulunan uçurumu kapatmaktır. Bu süreçte, hem kişisel hem de müşterek olarak bireyleşme ve dönüşüm anlarına değinmektedir.

İsabella sadece kavramsal olarak araştırmakla kalmaz, aynı zamanda tarot ve astroloji merkezli sembolik arketipsel hikâye anlatımı üzerindeki araştırmalarını jestsel, dairesel ve dokusal bir şekilde örgüleyerek somutlaştırır ve gerçekleştirir. Astrolojik haritaları ve tarot kehanetini ritüelistik bir şekilde boyayla birleştirerek, mekân ve zaman arasındaki ilişki, hikâye anlatımının ötesinde var olan bilinmeyenler, bilinç, özgür irade ve tarihsel desenin döngüsel doğası hakkındaki ezoterik ve asırlık tartışmalar üzerine yapılan çağdaş tutumlar hakkındaki konuşmalara da kapı açar.

Eserlerinin özü, stüdyosunda devam eden akıcı ve dönüştürücü süreçtir; sergilenen eserler ise mekân ve zaman boyunca bu yolculuklardan geriye kalanlardır. Bunun devamı olarak, sanatçı burada görülen küçük çaplı pastel ve yağlı boya çalışmalarını, büyük tuvaller üzerine yağlı boya ve başka karışık medyalar yoluyla aktarır.

2023, Art on a Postcard Winter Auction, Londra, İngiltere
2023, ‘Intuition Goes Before You’, 13 Soho Square, Londra, İngiltere
2023, Pop-up karma sergi, Standpoint Gallery, Londra, İngiltere
2022, ‘There, Yet’, Downstairs, The Department Store Brixton, Londra, İngiltere

Isabella Lolita Amram, Londra'da yaşayan Türk ve Venezuelalı bir sanatçıdır. Küçük yaştan itibaren resim alanına ilgi duyup sıklıkla iş ve okul sonrası hobi olarak sürdüren Isabella, ilk olarak üniversite eğitimini Ekonomi ve Sosyoloji alanlarında, Amerika’da Brown Üniversitesinde yaptı. Sonrasında Londra’ya taşınıp bir süre boyunca danışmanlık alanında çalıştı, ancak fark etti ki kalbi sanatta, dolayısıyla sanatsal işlerini hobiden profesyonele çevirmeye karar verdi. 3 sene önce danışmanlığı bırakıp University of Arts London (UAL) Foundation in Art and Design diplomasını aldı. Son birkaç senede birçok yerde işlerini sergileyen Isabella, şu anda UAL’in Chelsea kampüsünde, Fine Arts alanında Master’ını tamamlamaktadır.

İsabella Lolita Amram’ın yaptığı işler, bir yandan bedenin hissettiği ve deneyimlediği şekilde resim yapma sürecine odaklanırken diğer yandan da astroloji ve tarot’a dayanan eski ve ezoterik anlam oluşturan semboller üzerine araştırma yapan köklü bir süreçsel somutlaştırma temeli üzerine inşa edilmiştir. İsabella'nın işlerinin ardındaki amaç, boya, yüzey ve rengin fiziksel ve dokunsal özelliklerinin kullanılmasıyla beden ve kozmos, malzeme ve anlam, gizem ve bilgi, bir şey ve hiçbir şey ile gözlemlenen ve hayal edilen arasında bulunan uçurumu kapatmaktır. Bu süreçte, hem kişisel hem de müşterek olarak bireyleşme ve dönüşüm anlarına değinmektedir.

İsabella sadece kavramsal olarak araştırmakla kalmaz, aynı zamanda tarot ve astroloji merkezli sembolik arketipsel hikâye anlatımı üzerindeki araştırmalarını jestsel, dairesel ve dokusal bir şekilde örgüleyerek somutlaştırır ve gerçekleştirir. Astrolojik haritaları ve tarot kehanetini ritüelistik bir şekilde boyayla birleştirerek, mekân ve zaman arasındaki ilişki, hikâye anlatımının ötesinde var olan bilinmeyenler, bilinç, özgür irade ve tarihsel desenin döngüsel doğası hakkındaki ezoterik ve asırlık tartışmalar üzerine yapılan çağdaş tutumlar hakkındaki konuşmalara da kapı açar.

Eserlerinin özü, stüdyosunda devam eden akıcı ve dönüştürücü süreçtir; sergilenen eserler ise mekân ve zaman boyunca bu yolculuklardan geriye kalanlardır. Bunun devamı olarak, sanatçı burada görülen küçük çaplı pastel ve yağlı boya çalışmalarını, büyük tuvaller üzerine yağlı boya ve başka karışık medyalar yoluyla aktarır.

2023, Art on a Postcard Winter Auction, Londra, İngiltere
2023, ‘Intuition Goes Before You’, 13 Soho Square, Londra, İngiltere
2023, Pop-up karma sergi, Standpoint Gallery, Londra, İngiltere
2022, ‘There, Yet’, Downstairs, The Department Store Brixton, Londra, İngiltere

FİLTREYİ TEMİZLE