MELİKE

2D

Melike (1980, Samsun), 1994 yılında İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde sanat eğitimine başladı. 1998-2003 yıllarında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde okurken aynı zamanda Studio Oyuncuları’nda Şahika Tekand’ın geliştirdiği Performatif Oyunculuk ve Sahneleme Yöntemi üzerine çalıştı ve süre gelen yıllarda ekibin oyuncu kadrosunda yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında plastik sanatlardan performatif sanatlara uzanan atölyelerde farklı deneyimler edindi. 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü’nde başladığı yüksek lisansı “Disiplinlerarası Sanat Bağlamında Robert Rauschenberg, William Forsythe, Jérôme Bel’in Eserlerinde Koreografik Nesne” adlı tezle tamamladı. 2019’dan beri resmin yanı sıra fotoğraf, video-ses alanlarını da kapsayan çalışmalar yapmaktadır.

Melike, resim, fotoğraf, video-ses, animasyon alanlarını da içeren disiplinlerarası çalışmalar üretir. Sanat pratiği şimdiki zamanda gerçekleşen beden merkezli jestin, farklı teknik ve disiplinlerle yapılan form araştırmalarına dayanır. Çalışmaların ortaya çıktığı süreç fiziksel ve zihinsel olarak temelde, aktörel yaklaşımın resim disiplininin grameriyle konuştuğu deneysel araştırmaları içerir. Zihin ve beden zamanı yıkıma uğratarak -zihinsel süreç anlamında- malzemeyle ilişkiye girer, tekniğin sunduğu olanak ve olanaksızlıklarla oyunsal (game) bir form arayışı gerçekleşir. Resimde performansa bağlı olarak hareketin kesintiye uğraması, sıradanlaşması ya da sadece hareketin izini taşıyan rastgele bir lekeye işaret etmesi gibi resimsel üslubun sınırlarını zorlayan sorunlar, fotoğrafta ve diğer disiplinlerde yine performansa dayalı olarak, fotoğrafın ya da kullanılan üslubun sınırlarını zorlama yönünde gerçekleşir. Sanatçının kendi bedeninin çalışmaların merkezi olduğu göz önüne alındığında, ortaya çıkan formlar fail olan, kadın olan, icracı olan ve nesneleşen ben/beden meselelerine işaret eder.

2022, Book On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2022, Deflect On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2021,Saturation On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2021, Alright? On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2021, Still On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2021, Next On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2020, Olma Aşkı, On-line Sergi
2020, Diğer Renkler, On-line Sergi
2020, Step İstanbul, ArtOn Galeri, İstanbul
2020, Ebedi Yaz, ArtOn Galeri, İstanbul
2020, Yüzyüze Otoportre, 42 Maslak, İstanbul
2019, Artist 2019, Tüyap, İstanbul
2018, Artist 2018, Tüyap, İstanbul
2017, Yaz Seçkisi, Galeri 44A, İstanbul

Melike (1980, Samsun), 1994 yılında İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde sanat eğitimine başladı. 1998-2003 yıllarında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde okurken aynı zamanda Studio Oyuncuları’nda Şahika Tekand’ın geliştirdiği Performatif Oyunculuk ve Sahneleme Yöntemi üzerine çalıştı ve süre gelen yıllarda ekibin oyuncu kadrosunda yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında plastik sanatlardan performatif sanatlara uzanan atölyelerde farklı deneyimler edindi. 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü’nde başladığı yüksek lisansı “Disiplinlerarası Sanat Bağlamında Robert Rauschenberg, William Forsythe, Jérôme Bel’in Eserlerinde Koreografik Nesne” adlı tezle tamamladı. 2019’dan beri resmin yanı sıra fotoğraf, video-ses alanlarını da kapsayan çalışmalar yapmaktadır.

Melike, resim, fotoğraf, video-ses, animasyon alanlarını da içeren disiplinlerarası çalışmalar üretir. Sanat pratiği şimdiki zamanda gerçekleşen beden merkezli jestin, farklı teknik ve disiplinlerle yapılan form araştırmalarına dayanır. Çalışmaların ortaya çıktığı süreç fiziksel ve zihinsel olarak temelde, aktörel yaklaşımın resim disiplininin grameriyle konuştuğu deneysel araştırmaları içerir. Zihin ve beden zamanı yıkıma uğratarak -zihinsel süreç anlamında- malzemeyle ilişkiye girer, tekniğin sunduğu olanak ve olanaksızlıklarla oyunsal (game) bir form arayışı gerçekleşir. Resimde performansa bağlı olarak hareketin kesintiye uğraması, sıradanlaşması ya da sadece hareketin izini taşıyan rastgele bir lekeye işaret etmesi gibi resimsel üslubun sınırlarını zorlayan sorunlar, fotoğrafta ve diğer disiplinlerde yine performansa dayalı olarak, fotoğrafın ya da kullanılan üslubun sınırlarını zorlama yönünde gerçekleşir. Sanatçının kendi bedeninin çalışmaların merkezi olduğu göz önüne alındığında, ortaya çıkan formlar fail olan, kadın olan, icracı olan ve nesneleşen ben/beden meselelerine işaret eder.

2022, Book On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2022, Deflect On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2021,Saturation On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2021, Alright? On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2021, Still On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2021, Next On-line Sergi, Cultivate Galeri, Londra
2020, Olma Aşkı, On-line Sergi
2020, Diğer Renkler, On-line Sergi
2020, Step İstanbul, ArtOn Galeri, İstanbul
2020, Ebedi Yaz, ArtOn Galeri, İstanbul
2020, Yüzyüze Otoportre, 42 Maslak, İstanbul
2019, Artist 2019, Tüyap, İstanbul
2018, Artist 2018, Tüyap, İstanbul
2017, Yaz Seçkisi, Galeri 44A, İstanbul

FİLTREYİ TEMİZLE